ÚLK

Únia ligových klubov (ÚLK) je riadiacou organizáciou pre najvyššiu futbalovú súťaž na Slovensku – I. ligu (v súčasnosti pod názvom Niké liga). Poslaním ÚLK je zastrešovať riadenie uvedenej súťaže po športovo-technickej a marketingovej stránke.

ÚLK vznikla v roku 2009 vo forme záujmového združenia právnických osôb a predstavuje tak autonómnu organizáciu futbalových klubov, s vlastnou právnou subjektivitou a vnútornou štruktúrou. Vznik ÚLK je v súlade s medzinárodným trendom vyčlenenia komplexnej a špecializovanej agendy najvyšších národných súťaži spod pôsobnosti národných futbalových zväzov, či asociácií. ÚLK je riadnou členskou organizáciou Slovenského futbalového zväzu a prostredníctvom svojich zástupcov vo Výkonnom výbore SFZ reprezentuje záujmy profesionálneho futbalu v najvyššom výkonnom orgáne slovenského futbalu. ÚLK je partnerom organizácie FARE - Football Against Racism in Europe. Najvyšším orgánom ÚLK je Prezídium, ktoré tvoria zástupcovia všetkých členských klubov. Prezídium volí prezidenta ÚLK. Prezídium ÚLK tvorí 12 zástupcov klubov Niké ligy a prezident ÚLK. Súčasným prezidentom ÚLK je Ivan Kozák, ktorý zastáva tento post od júla 2014.

V sezóne 2023/2024 sú členmi ÚLK kluby Niké ligy

Súvisiace dokumenty