Kontakt

Únia ligových klubov
Tomášikova 30C 
821 01 Bratislava

Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0078 1833 5001

IČO: 42168970
DIČ: 2022853723
IČ DPH: SK2022853723

e-mail: sekretariat@futbalulk.sk